Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Bu işlemleri yapmak için 

--Processes

\Assemblies\SampleProcesses\Mail Receiver.process

E-posta atılınca süreç başlatılması istenen e-posta hesabı ve ilgili sürece karar verdikten sonra ilk önce EBI Servis Shell config dosyasında aşağıdaki değişiklikleri uyguluyoruz.

1--config içerisine yeni bir section eklediğimiz için section bölümüne bu alanı eklememiz gerekiyor. 

Code Block
languagexml
titleConfig section bölümü
linenumberstrue
<section name="mailReader" type="EBI.EBIFlow.MailReader.Server.Configuration.Section,EBI.EBIFlow.MailReader.Server"/> 

 

2. E-postadan okuma için yeni bir uygulama başlatılacağı için applications altına application bilgisini eklememiz gerekiyor. 

Code Block
languagexml
titleAyağa kaldırılması gereken uygulamalar buraya yazılır.
linenumberstrue
 <application namespace="EBI.EBIFlow.MailReader.Server.Application" type="EBI.EBIFlow.MailReader.Server.ApplicationFactory,EBI.EBIFlow.MailReader.Server" />

 

3-Mail yoluyla başlatmak istediğiniz süreci wflProcesses tablosundan Id sini not almanız gerekmekte, örnek süreç uygulama dizinin de \Assemblies\SampleProcesses\Mail Receiver.process bulunmaktadır.

 

4-mailReader içinde ilgili alanları konfigure etmeden önce sahip olduğu özellikleri 

Özellikler

 AdıAçıklama
 intervalE-posta okuma süresini saniye cinsenden belirlemek için kullanılır ve varsayılan değeri 60 saniyedir
 sessionUserEBIFlow web uygulamasına giriş yapacak kullanıcı ismini belirler.
 sessionPasswordEBIFlow web uygulamasına giriş yapacak kullanıcı şifresini belirler.
 logonProvider

EBIFlow uygulamasına giriş yapacak kullanıcı için kullanılacak logon sistemini belirler ve varsıylan değeri Dummy dir.

AdÖzellik
Dummyveritabanında kullanıcı ismi olması yeterlidir şifre değerine bakmadan kullanıcıyı sisteme giriş yapmasını sağlar.
Organization2veritabanında bulunan kullanıcı ismi ve şifresi ile sisteme giriş yapmasını sağlar
LDAPveritabanında bulunan kullanıcı ismi ile LDAP sistemine giriş yaparak kullanıcının sisteme giriş yapmasını sağlar.
  defaultProcess mailReader içersine birden fazla server eklemesi yapılabilir ve eklenen server lara başlatılacağı süreç set edilmediğinde bu bölümdeki süreci kullanır.
  servers

 Birden çok server sistemi burada barındırılır.

  server

E-posta bilgilerini tutar

AdÖzellik
url

E-posta servisi için gerekli url burada tutulur.

Örn:https://owa.companyname.com.tr/EWS/Exchange.asmx

autoDiscover

E-posta üzerinden tespit edilebilecek bir e-posta sistemi kullanııyor sa buraya ilgili e-postaı yazmak yeterlidir.

Örn:ebiflow@eczacibasi.com.tr

type

E-posta servis tipini belirler.

Örn:Exchange_SP1

userE-posta servisine bağlanacak kullanıcı bilgisini belirler.
passwordE-posta servisine bağlanacak şifre bilgisini belirler.
domain

E-posta servisinin domain bilgisini tutar.

Örn:ECZACIBASI

timeoutE-posta servisi için zaman aşımı süresini belirler.
processE-posta içerisine atılacak mail sonrası başlatılacak olan süreci belirler bu bölüm Id değeri tutar ve wflProcess tablosunda ilgili sürece ait Id değeri ile doldurulması gereklidir.
maxitemsE-posta servisine her bir bağlantı sonucunda başlatacağı maximum süreç sayısını belirler. varsayılan değeri 20 dir.
Code Block
languagexml
linenumberstrue
   <!--  
  Mail Reader Configuration
  
   interval      : Defines the mail reading interval in secs. Default (60 secs)
   sessionUser     : Defines the username to start process
   sessionPassword   : Defines the password for starting process
   logonProvider    : Defines thelogin provider to start process
   defaultProcess   : Defines the default process id for the mail reader. If no process set on the child this is used as default. 
   servers       : Collection of mail servers to read data from.
   server       : Defines the mail box information
   url         : Defines the mail server connection url
   autoDiscover    : Defines the url type. If Auto discover url, server detected automatically from the url
   type        : Defines the mail server type. Default (Exchange2007_SP1)
   user        : Defines the user name of mail server.
   password      : Defines the mail server password.
   domain       : Defines the mail server domain
   timeout       : Defines connection timeout for this server
   process       : Defines process to start after reading an item. 
   maxitems      : Defines the maximum item to process for each server connection, Default 20
   
  Example        : AutodiscoverUrl("ebiflow@eczacibasi.com.tr");
             : Url("https://owa.companyname.com.tr/EWS/Exchange.asmx");
  -->
 <mailReader interval="60" sessionUser="sinan.tecer" defaultProcess="82B6D98B-D29D-4DF7-9DF5-F0A1D39C3F13">
  <servers>
   <server url="https://owa.eczacibasi.com.tr/EWS/Exchange.asmx" autoDiscoverUrl="" type="Exchange2007_SP1" 
       user="sinan.tecer" password="epostasifresi" domain="ECZACIBASI" 
       timeout="0" process="82B6D98B-D29D-4DF7-9DF5-F0A1D39C3F13" maxitems="5" requestedHeaders="X-Originating-IP;Return-Path;X-MS-Exchange-Organization-AuthSource"/>
  </servers>
 </mailReader>