Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bir XSL stil sayfası (XSL Style Sheet) bir veya birden fazla kural seti içerebilir ve bunlara şablonlar (template) denir.  An XSL style sheet consists of one or more set of rules that are called templates.  

Bir şablon bir düğüm ile eşleştiğinde uygulamak için kurallar içerir.

...