Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleDikkat

Termin işlemi için seçilen işlemi, özellikler ekranından gizli yaparak kullanıcı formda açtığında görmesini engelleyebilirsiniz.

 

Geliştirme Dokümanı

View file
namedemo.mp4
height250

Multimedia
namedemo.mp4
width640
height360

...