Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Örnek XML Dokümanı

Örneklerde aşağıdaki XML dosyayı kullanacağız.

Code Block
titleÖrnek XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
	<book>
  		<title lang="en">Harry Potter</title>
  		<price>29.99</price>
	</book>
	<book>
  		<title lang="en">Learning XML</title>
  		<price>39.95</price>
	</book>
</bookstore>

Düğüm Seçme

XPath XML dokümanı içerisindeki düğümleri seçmek için yol ifadeleri kullanır. Düğüm yol ve adım takip edilerek seçilir. En kullanışlı yol ifadeleri aşağıda listelenmiştir:

...

Yol İfadesiSonuç
bookstore"bookstore" isimli bütün düğümleri döner
/bookstore

kök eleman olan "bookstore" elemanını seçer

Not: "/" işareti kullanıldığında mutlak yol girilmedilir.

bookstore/book"bookstore" elemanının çocukları olan "book" düğümlerini
//bookDokümanın neresinde olursa olsun tüm "book" elemanlarını seçer
bookstore//book"bookstore" elemanının alt düğümlerinde olan tüm "book" düğümlerini seçer
//@lang"lang" isimli tüm özellikleri seçer

Tahminler

 

Tahminler belirli bir düğümü bulmak için veya özel bir değere içeren düğümü bulmak için kullanılır.

...

Yol İfadesiSonuç
/bookstore/book[1]

"bookstore" elemanın çocuğu olan ilk "book" düğümünü seçer.

/bookstore/book[last()]"bookstore" elemanın çocuğu olan son "book" düğümünü seçer.
/bookstore/book[last()-1]"bookstore" elemanın çocuğu olan sondan bir önceki "book" düğümünü seçer.
/bookstore/book[position()<3]"bookstore" elemanın çocuğu olan ilk iki "book" düğümünü seçer.
//title[@lang]"lang" özelliği olan "title" elemanlarını seçer
//title[@lang='en']"lang" özelliğinin değeri "en" olan "title" elemanlarını seçer
/bookstore/book[price>35.00]"bookstore" elemanın çocuğu olan "price" özelliğinin değeri 35'ten büyük olan "book" elemanlarını seçer.
/bookstore/book[price>35.00]/title"bookstore" elemanın  "price" özelliğinin değeri 35'ten büyük olan "book" düğümlerinin "title" elemanlarını seçer.


Bilinmeyen Düğümleri Seçmek

XPath joker tanımları (wildcards) bilinmeyen XML düğümleri seçmek için kullanılır.

...

Yol İfadesiSonuç
/bookstore/*"bookstore" elemanının bütün düğümlerini seçer
//*dokümandaki bütün elemanları seçer
//title[@*]herhangi bir özelliği olan tüm "title" elemanlarını seçer

Bir Kaç Yol Seçme

 

"|" karakterini kullanılarak hazırlanan XPath ifadesi bir kaç yol seçmeyi sağlar.

...

Yol İfadesiSonuç
//book/title|//book/price"bookstore" elemanının çocukları olan "book" ve "price" düğümlerini seçer
//title|//pricebütün "book" ve "price" düğümlerini seçer
/bookstore/book/title|//price"bookstore" elemanın "book" düğümlerinin "title" elemanlarını ve bütün "price" düğümlerini seçer.