Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aşağıdaki tabloda bazı yol ifadeleri ve sonuçları listelenmiştir:

Yol İfadesiSonuç
/bookstore/*"bookstore" elemanının bütün düğümlerini seçer
//*dokümandaki bütün elemanları seçer
//title[@*]herhangi bir özelliği olan tüm "title" elemanlarını seçer

Bir Kaç Yol Seçme

 

"|" karakterini kullanılarak hazırlanan XPath ifadesi bir kaç yol seçmeyi sağlar.

...

Aşağıdaki tabloda bazı yol ifadeleri ve sonuçları listelenmiştir:

Yol İfadesiSonuç
//book/title|//book/price"bookstore" elemanının çocukları olan "book" ve "price" düğümlerini seçer
//title|//pricebütün "book" ve "price" düğümlerini seçer
/bookstore/book/title|//price
 
"bookstore" elemanın "book" düğümlerinin "title" elemanlarını ve bütün "price" düğümlerini seçer.