Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
<bookstore> (kök eleman düğümü)

<author>J K. Rowling</author> (eleman düğümü)

lang="en" (özellik düğümü)

Atomik Değerler

 

Atomik değerlere ebeveyni veya çocuğu olmayan düğümlerdir.

 

Örnek atamoik değerler:

Code Block
J K. Rowling

"en"