Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
<WriteLine Path="" Append="">
      <Value Culture="" Target="None" />
</WriteLine>

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 PathYazılacak dosyanın .bat yolunu gösterir.
 AppendDosya sonuna ekleme için True, diğer durumlarda False olarak belirlenir.

Örnekler

NewLine isimli Value değerini alarak dosyayolu uzantısına ekleyerek (Append) ederek yazar. 

...