Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

SOAP 1.2 veya SOAP 2.0 Web Servisleri Ebiflow içerisinde çağırabilmenizi sağlabileceğiniz ITask'tır. Bu ITask' WebInvoke ITaks 'ından ön önemli farklı TargetNamespace kullanılarak methodları invoke edilebilmesine imkan vermesidir.


 

Code Block
languagexml
titleWebInvokeNS
linenumberstrue
 <WebInvokeNS Url="$(SAP_WS_URL)" InvokeType="Soap" NeglectCertificateError="True" EnableDecompression="True" ResponseInto="./SAP/getOrders/Output/getOrders_out" Encoding="utf-8" ResponseNode="" UserName="" Password="" TargetNamespace="http://tempuri.org/EBI_TR_ORDERS_MSET" ExcludeEncoding="False" Timeout="0" ClearInto="True">
    <Request>
       <Value Culture="" Target="None">::./SAP/getOrders/Input/getOrders_in/*</Value>
    </Request>
    <Headers />
 </WebInvokeNS>
 


Özellikler

...

 

Adı
Açıklama

UrlRequest yapılacak remote web servis adresidir.

 ResponseIntoResponse olarak dönen objenin yazılacağı node adresidir. 

InvokeType

Request yapılırkan hangi http method kullanılacağını belirler. Get, Post, Soap veya Soap12 olabilir.

Veri alınması durumunda "Get", Veri gönderilmesi durumunda "Post" kullanılabilir.


 Timeout

Response' un beklenmesi için belirlenecek süreyi verebilirsiniz.


 
TargetNamespace
Web Servis Namespace bilgisi 

ExcludeEncoding
Gelen datayı Encode etmeden alınıp alınmayacağını (true, false)

 
EnableDecompression
Sıkıştırma olup olmayacağını belirleme (true, false) 

NeglectCertificateError
Sertifika hatasını atlatmak istenir ise (true, false) 

Encoding
Encoding Tipi (utf-8, utf-16 gibi) 

ResponseNode
Web servisten gelen datanın yazılacağı node bilgisi

 
UserName
Web servis authentication gerektiriyor ise kullanıcı adı

 
Password
Web servis authentication gerektiriyor ise kullanıcı şifresi 

Timeout
Zaman aşımı süresi

 
ClearInto
Response gelmeden önce node içerisindeki bilgilerin temizlenip temizlenmeyeceği (true,false) 

HeadersSOAP Header bilgisini geçmek için kullanılabilir, opsiyoneldir. 

Request

Request yapılacak objenin tanımlı olduğu node adresi veya string içeriğidir.

 


Değer
Açıklama

 ValueCDATA  content veya Node adresi olabilir.

Örnekler

Form Verisi

...


Code Block
languagexml
titleFormData
linenumberstrue
<sampleData>                 
  <TestResult/>          
  <SoapRequest>
   <ConversionRate xmlns="http://www.webserviceX.NET/">
     <FromCurrency>EUR</FromCurrency>
     <ToCurrency>USD</ToCurrency>                    
   </ConversionRate>
  </SoapRequest>
  <SimpleRequest><![CDATA[FromCurrency=EUR&ToCurrency=USD]]></SimpleRequest>    
</sampleData>
Code Block
languagexml
titleWebInvokeNS
linenumberstrue
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Get" Timeout="15">                
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>
 


 • Timeout ve Encoding 'in exclude edilmesi ile ilgili örnektir.
Code Block
languagexml
titleWebInvokeNS
linenumberstrue
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate" ResponseInto="/*/TestResult" InvokeType="Post"
      ExcludeEncoding="True" Timeout="15" >
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SimpleRequest</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>

 Code Block
languagexml
titleWebInvokeNS
linenumberstrue
 <WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError=""True"" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/child::sampleData/child::SoapRequest/child::*[position()=1]</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>

 

...Code Block
languagexml
titleWebInvokeNS
linenumberstrue
<WebInvokeNS Url="http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx" NeglectCertificateError="True" ResponseInto="/*/TestResult"
      Timeout="15" TargetNamespace="http://www.webserviceX.NET/" >
  <Headers>
   <Header Key="SOAPAction">http://www.webserviceX.NET/ConversionRate</Header>
  </Headers>
  <Request>
   <Value>::/sampleData/SoapRequest/ConversionRate</Value>
  </Request>
</WebInvokeNS>
 


Ayrıca Bakınız

 WebInvoke