Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
Library

Başlatılmak istenen sürecin içine bulunduğu kütüphane bilgisini tanımlamak için kullanılır.

Process

Başlatılmak istenen sürecin bilgisini tanımlamak için kullanılır.

TaskBaşlatılmak istenen süreç adımının bilgisini tanımlamak için kullanılır..
UseProcessData (
AdÖzellik
true
 UseProcessData (false)
Başlatılan sürecin formverisini alır
falseİçerisinde bulunan sürecin form verisini kullanır.
Perform Başlatılacak akışta istenilen alanların tanımlaması gerçekleştirilir.
Initiator
Akışı başlatacak rol tanımlaması için kullanılır

...