Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tam sayı ve ondalık sayılarla ilgili matematiksel işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlayan fonksiyonlar kütüphanesidir. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, minimum, maximum ve yuvarlama işlemleri bu kütüphanenin fonksiyonlarındandır.

 

Children Display
styleh2
sorttitle
excerptTyperich content