Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • XPath bir XML dokümanı yazım-sözdizim-imla (sözdizimi) kılavuzudur.
  • XPath yol belirteçleri (path expression) yardımı ile XML içinde dolaşmaya yarar.
  • XPath standart kütüphanesi içinde fonksiyonları-yordamları içerir.
  • XPath XSLT'nin önemli parçalarındandır.
  • XPath W3C Standardıdır.

Ayrıca Bakınız

Children Display
sorttitle
excerptTypesimple