Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anasayfa'dan Süreçler alanı tıklanır. Açılan ekranda üst bölüme sağ tıklanır ve Yeni tıklandıktan sonra oluşturmak istediğiniz sürecin adını girerek Tamam butonuna basılır. İlgili süreç oluşturulduktan sonra süreç tıklanır. Altta var olan bölümde fare ile sağ tıklanır ve Şablondan Oluştur tıklanır. 

 

      

 

  • Açılan pencereden Şablon Süreç seçimi yaparak sonraki butona basılır. Bir sonraki Genel Özellikler penceresinde şablon sürecinizin Versiyon numarası ve Deneme Modu aktif pasif ayarlamasını yaparak Sonraki pencereye geçiş yapabilirsiniz.

 

 

...