Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sürecinizin bağlı olduğu kütüphane seçilir. Yetkilendirmek istediğiniz süreç sağ tıklanır ve Özellikler alanı tıklanır. Açılan Süreç Özellikleri penceresinden Güvenlik tabına geçilerek Yeni butonu tıklanır.  Kütüphane Yetkilendirme sayfamızda yapılan işlemler ile aynı şekildedir. 

  • Yeki penceresinde istenilen yeki düzeyine göre İzin veya Engel belirlenir. 

...