Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Süreç Oluşturmak istediğiniz kütüphane seçilir. Seçim işlemi yapıldıktan sonra Süreçler alanı tıklanır. Açılan ekranda üst bölüme sağ tıklanır ve Yeni tıklandıktan sonra oluşturmak istediğiniz sürecin adını girerek Tamam butonuna basılır.

       

 

  • İlgili süreç oluşturulduktan sonra süreç tıklanır. Altta var olan bölümde fare ile sağ tıklanır ve Yeni tıklanır. Tıkladıktan sonra Yeni Süreciniz oluşturulmuş olur.

...