Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EBI.Client uygulaması açılır. Kütüphaneler bölümü tıklanır. Açılan sayfada boş bir alan sağ tıklanır ve Yeni alanı tıklanır.

  

  • Açılan alanda Yeni Kütüphane adı girilerek tamam butonu tıklanır.

...