Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Adım: Süreç üzerindeki adımları ifade eder. Her adım için görevleri, insanlar, web servisleri ya da robot işlemler tamamlayabilir.
  • Rol: Süreç içerisindeki görevi kimin yapacağının tarifidir. Organizasyon veri tabanı ile bütünleşmiş çalışır.
  • İşlem: Adım üzerinde yapılacak işlemi tarif eder.
  • Rota: Seçilen işleme göre akışı yönlendirir.

 

Figür 6: Süreç Görünümü

Süreçler iş akışlarına ait tüm tanımları saklar.

...