Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu sürüm ile ilgili tespit edilecek bugların giderilmesi için 30/01/2018 tarihine kadar destek verilecektir. Bu tarihten sonra sürüm ile ilgili süreç bakım/destek faliyetleri devam edecak edecek ama bug giderme faliyetleri sonlandırılacaktır.

...