Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu sürüm ile ilgili tespit edilecek buglar 30 .1.2018 .../../.... tarihine kadar destek verilecektir. Bu tarihten sonra sürüm ile ilgili destek faliyetleri sonlandırılacaktır.

...