Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ebiflow 'da script çağırabileceğiniz Task Prework, Task Postwork, FormScript veya ModulScript kısımlarında çağırmanız gerekecek ortak fonksiyonları çağırmak için kullanılan ITask'tır.

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
 <CallImportedProject Name="" Node="">
   <Parameter Name="ParameterName">
    <Value Target=""></Value>
   </Parameter>
 </CallImportedProject> 

Örnek Form Verisinde 2 adet çalışan ve bu çalışanların yaşı , isim ve soy ismi yer almaktadır.

Code Block
languagexml
titleÖrnek Form Verisi
linenumberstrue
<sampleData>
 <person>
   <age>33</age>
   <name>john</name>
   <surname Readonly="True">doe</surname>
 </person>
 <person>
   <age>35</age>
   <name>john</name>
   <surname Readonly="True">doe</surname>
 </person>
</sampleData>

  TestProject ismindeki method çağrılırken TestParameter adındaki bir değişken ile Integer 5 değeri geçirilmektedir. Veri yolu olarak xml node üzerindeki ilk node Person[1] ifadesi kullanılması sağlanmaktadır.

Code Block
languagexml
titleForm Script veya Prework Script Örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(Tmp)">
 <CallImportedProject Name="TestProject" Node="/sampleData/person[1]">
   <Parameter Name="TestParameter">
    <Value Target="Integer">5</Value>
   </Parameter>
 </CallImportedProject>    
</SetVariable>

 

Fonksiyonda kişinin yaş bilgisine 5 eklenmesi sağlanmakta ve bu sonuç $(tmp) içerisine alınmış olmaktadır.

Code Block
languagexml
titleTestProject Methodu
linenumberstrue
<Script>
 <Math Operator="Add">
   <Value Target="Integer"> eval::number(age)</Value>
   <Value Target="Integer"> $(TestParameter)</Value>
 </Math>
</Script>