Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tüm sunucu işlemlerinin yürütüldüğü sunucuda çalışacak olan bir Windows servisi uygulamasıdır.

Gereksinimler

  • MS Windows 2003 2012 / 2008 2016 İşletim Sistemi
  • Framework .NET 3.5 SP 15 ve 4.7.2 
  • MS SQL Server 2000 2012 / 2005 2014 / 2008 2016 veritabanı bağlantısı
  • SAP bağlantısı kullanılması durumunda SAP Frontend

...