Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Servis uygulaması aynı makina üzerine kurulmayacak ise silebilirsiniz.
  • Internet Information Services uygulaması ile EBIFlowWeb dizinini kullanıma açınız.
  • IIS 6 kullanılması durumunda web.global.config', IIS 7 kullanılması durumunda web.global7.config dosyasını web.config adıyla değiştiriniz.
  • Servis uygulamasının başka bir sistem üzerinde çalışması aşağıdaki şekilde general adında yeni bir bölüm ekleyerek, servis uygulamasının çalıştığı sunucuyu belirtiniz.
  • Web aryüzünde arayüzünde özelleştirme yapmak için Web Arayüzü Konfigirasyon sayfasından bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Web arayüzünde özel bir logo ile giriş yapabilmek için aşağıdaki şekilde logo bölümündeki name ve value alanları doldurularak özel logo koyabilirsiniz. Value alanına görselin adresini belirtmeniz gerekmektedir.
Code Block
<ebiflow>
 <general sessionServer="http://<ServisSunucusu>:37000"/>
 <logo name="ebiflow" value="logo.png" />
 ....
</ebiflow>
  • Kurulum tamamlanmıştır.

...