Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sistem Değişkenleri (System Variables) İş Öncesi veya İş Sonrası script kodlama kısımlarında bu değişkenler kullanılabilmektedir. 

$(TestMode)

Akışın

test

mode

ta

çalışıp

çalışmadığını

belirtmektedir.

$(InstanceNumber)

Akış

Numarasını

vermektedir.

$(InstanceId)

Akış'ın

guid

idsini

vermektedir.

$(Originator)

Bir

önceki

taskı

gerçekleştiren

kullanıcının

kim

olduğunu

vermektedir.

$(Initiator)

Akışı

başlatan

kullanıcının

kim

olduğunu

vermektedir.

$(Library)

Akışın

bulunduğu

kütüphanenin

guid

idsini

vermektedir.

$(Instructions)

Akış

için

belirlenen

talimat

$(CompletedBy)

İş

adımını

kim

tamamladığını

vermektedir.

$(DeadlineDate)

İş

adımının

termin

tarihini

vermektedir.

$(NextReminder)

İş

adımı

için

bir

sonraki

hatırlatma

tarihini

vermektedir.

$(WorkItemId)

Akış

adımının

guid

idsini

vermektedir.

$(WorkItemName)

İş

Adımının

adını

verir.

$(WorkItemInstructions)

Akış

için

belirlenen

talimat

$(WorkItemState)

İş

adımının

buluduğu

durumu

göstermektedir.

$(SelectedAction)

İş

Adımının

hangi

action

seçilerek

tamamlandığını

göstermektedir.

$(EBIFlowWebUrl)

Ebiflow

Web

adresini

vermektedir.

$(Context)

Context

objesini

verir.

$(WorkItem)

Akış

Adımının

objesini

verir.

$(Instance)

Akış

objesini

verir.

$(SessionApp)

 


$(Priority)

Öncelik

$(ActiveIdentity)

Form

Script

içerisinde

formu

görüntüleyen

kişinin

Id

bilgisini

tutar.

 
  

...