Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
<SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
  <Where>
   <Criteria Name="Name">dead people<>
    <Value Culture="" Target="None">Dead People</Value>
   </Criteria>
  </Where>
</SqlDelete>

Özellikler

...

 

AdıAçıklama

ConnectionVeri tabanı bağlantı parametre bilgisidir. Metod içerisinde oluşturularak veya global değişkenlerde tanımlanabilir. Yönetim kolaylığı ve EBIflow yardımcı araçlarını kullanmak için global değişkenler bölümünden tanımlanması tavsiye edilir.  

TableSilme işlemi yapılacak tablo adını belirlemenizi sağlar

 Criteria

Kriter koşulunu belirler.

 

 
Üye adı

Açıklama

 NameTabloda kriter konulması istenen alanı belirler.

Comparison

Karşılaştırma alanıdır.

AdıAçıklama
LessKüçüktür olarak kullanılır
LessOrEqualKüçük ve Eşittir olarak kullanılır
GreaterBüyüktür olarak kullanılır
GreaterOrEqualBüyük ve Eşittir olarak kullanılır

 ConditionOr veya and koşulunu belirler, varsayılan and olur.

 Diğer

Kullanılan variable açıklamaları

 

 

Değer
Açıklama

 $(MyConnection)Veri tabanı connectionstring bilgisini içerir. Global değişkenlerde veya method içerisinde tanımlanabilir.

 $(AffectedRows)Sorgu sonrası etkilenen satırları tutan değerdir.

XmlScriptTestPad Veri tabanında bulunan tablo ismidir.

...

Code Block
languagexml
titleSqlDelete Tek Kriter Örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Where>
     <Criteria Name="Name">dead people<">
    	<Value Culture="" Target="None">Dead People</Value>
   	 </Criteria>
   </Where>
  </SqlDelete>
</SetVariable>

...


XmlScriptTestPad tablosunda Salary alanına verilen kritere göre eşittir yerine Comparision karşılaştırmasına göre küçük veya eşit olanların silme işlemini yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişkenine yazar. 

Code Block
languagexml
titleSqlDelete Comparision Örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Where>
     <Criteria Name="Salary" Comparison="LessOrEqual">
    	<Value Culture="" Target="Integer">2000</Value>
   	</Criteria>
   </Where>
  </SqlDelete>
</SetVariable>

 


XmlScriptTestPad tablosunda Salary alanına verilen kritere göre eşittir yerine Comparision karşılaştırmasına göre küçük veya eşit olan kayıtların silme işlemini yapar ve etkilenen satır sayısını $(AffectedRows) değişkenine yazar. 

Code Block
languagexml
titleSqlDelete Çoklu Kriter, Comparision ve Or Condition Örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(AffectedRows)">
  <SqlDelete Connection="$(MyConnection)" Table="XmlScriptTestPad">
   <Where>
     <Criteria Name="Name" Condition="Or">John Wick<">
    	<Value Culture="" Target="None">John</Value>
   	</Criteria>
		 <Criteria Name="Salary" Comparison="LessOrEqual" Condition="Or">
    	<Value Culture="" Target="Integer">2000</Value>
   	</Criteria>
   </Where>
  </SqlDelete>
</SetVariable>

...