Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aşağıdaki örnekte, BTProjeBildirimRolleri tablosunda bulunan değerler $(CompanyCode) değerine göre filtrelenerek çekilir ve ilk gelen set satır xml deki alanlara set edilir. 

Code Block
languagexml
titleDetay bölümü olmayan durumlarda kullanım
linenumberstrue
 <FillXmlWithSchema Name="BTProjeBildirimRolleri" VariablePrefix="" Into="" TemplatePath="." MasterDetailTemplatePath="" ClearDestinationNodes="True" DestinationNodeNameToClear="" SearchMethodToUse="Normal" LanguageId="" Repository="">
  <Perform />
  <Filter>
   <Criteria Name="Company">
    <Value Culture="" Target="None">$(CompanyCode)</Value>
   </Criteria>
  </Filter>
  <Columns>
   <Column Node="/*/BTProjeBildirimRolleri/Company" Name="Company" />
   <Column Node="/*/BTProjeBildirimRolleri/Company/@display" Name="Company.Name" />
   <Column Node="/*/BTProjeBildirimRolleri/ITGroup" Name="ITGroup" />
   <Column Node="/*/BTProjeBildirimRolleri/ITGroup/@display" Name="ITGroup.Name" />
   <Column Node="/*/BTProjeBildirimRolleri/ITDirector" Name="ITDirector" />
   <Column Node="/*/BTProjeBildirimRolleri/ITDirector/@display" Name="ITDirector.Person.DisplayName" />
  </Columns>
  <Order />
 </FillXmlWithSchema>

 

Tek değer alma veya alınan değerler içerisinde işlemler yaparak Set işlemi yapmak için aşağıdaki örneği kullanabiliriz. Tablo içerisindeki değerlere TabloIsmı:AlanIsmi ile perform içerisinde ulaaşbiliyoruz. 

Code Block
languagexml
titleDetay bölümü olmayan durumlarda kullanım 2
linenumberstrue
<FillXmlWithSchema Name="AracTalepRaporu" VariablePrefix="" Into="" TemplatePath="" MasterDetailTemplatePath="" ClearDestinationNodes="True" DestinationNodeNameToClear="" SearchMethodToUse="Normal" LanguageId="" Repository="">
  <Perform>
   <Set Node="Personel/Sayac">
    <Value Culture="" Target="None">$(AracTalepRaporu:Sayac)</Value>
   </Set>
  </Perform>
  <Filter>
   <Criteria Name="Id">
    <Value Culture="" Target="None">$(InstanceId)</Value>
   </Criteria>
  </Filter>
  <Columns>
   <Column Node="" Name="Id" />
   <Column Node="" Name="Sayac" />
  </Columns>
  <Order />
</FillXmlWithSchema>


Bakınız

GetSchemaData

SetVariable

...