Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Form verilerinin veri tabanı tablolarına yazılması için kullanılır Fill Scheme With Xml

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
 <FillSchemaWithXml
  Name="ShemaTableName"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/RootNode/TableNode"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

Özellikler

 

 
Adı
Açıklama

Name

Ebiflow client üzerinden oluşturulmuş schema tablo adıdır 

MasterDetailTemplatePath

Okunan kayıtların form verisine liste olarak okunacağı node adresidir

 

XPath

Okunan kaydın form verisinden okunacağı node adresidir

 


DeletedRowsPath

Silinecek kayıtların liste olarak okunduğu node adresidir

 


Repository

Repository adıdır 

ColumnsKolon verilerinin değişkenler ve node alanları ile eşleştirmelerinin tanımları yer alır

 PerformVerilerin okunma işleminde gerçekleştirilecek alt işlemlerin tanımları yer alır 

VariablePrefix

Her kolon adına eklenecek ön değişken adı

...

Schema tanımı ekteki görseldeki şekildedir . İki kolon vardır "Id ve KurumAdi" , Id otomatik yönetilmektedir.

 


Code Block
languagexml
titleForm Verisi
linenumberstrue
  <formData>
	<YeniKurumTanimi>
		<Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
			<Template>
				<Id/>
				<KurumAdi/>
			</Template>
			<Data>
				<Template guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}">
				<Id/>
				<KurumAdi/>
				</Template>
				<Template guid="6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8">
					<Id>6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8</Id>
					<KurumAdi>Birlik1</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9">
					<Id>d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9</Id>
					<KurumAdi>Hazine Müsteşarlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2">
					<Id>7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2</Id>
					<KurumAdi>Mepa Pazarlama</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4">
					<Id>cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4</Id>
					<KurumAdi>Merkez Bankası</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4">
					<Id>b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4</Id>
					<KurumAdi>Milli Reassürans</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8">
					<Id>40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8</Id>
					<KurumAdi>Sağlık Bakanlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2">
					<Id>4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2</Id>
					<KurumAdi>SGK</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc">
					<Id>fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc</Id>
					<KurumAdi>T.C. San.Tic.Bak. İç Tiç Gen.Müd</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809">
					<Id>1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809</Id>
					<KurumAdi>Tarsim</KurumAdi>
				</Template>
			</Data>
		</Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
	</YeniKurumTanimi>
</formData>

...

Code Block
languagexml
titleScript
linenumberstrue
 <FillSchemaWithXml
  Name="Gelen_Evrak_Kurumu"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/YeniKurumTanimi/Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

 


Ayrıca tekil kayıtlar için aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir. 

Code Block
languagexml
titleÖrnek Talep Raporu
linenumberstrue
    <FillSchemaWithXml Name="Talep" VariablePrefix="" XPath="Talep" MasterDetailXPath="" DeletedRowsPath="" Repository="">
     <Columns>
      <Column Node="" Name="Id">
       <Value Culture="" Target="None">$(InstanceId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="FormNo">
       <Value Culture="" Target="Integer">$(InstanceNumber)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="WorkItemId">
       <Value Culture="" Target="Guid">$(WorkItemId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Baslatan">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Id</Value>
      </Column>
      <Column Node="Konu" Name="Konu" />
      <Column Node="Kategori" Name="Kategori" />
      <Column Node="AltKategori" Name="AltKategori" />
      <Column Node="FormTarihi" Name="FormTarihi" />
      <Column Node="TalepSorumlusu" Name="TalepSorumlusu" />
      <Column Node="" Name="Departman">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Departman</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Lokasyon">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Lokasyon</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="SurecAdimi">
       <Value Culture="" Target="None">$(PSurecAdimi)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Durum">
       <Value Culture="" Target="None">$(PDurum)</Value>
      </Column>
     </Columns>
     <Perform />
    </FillSchemaWithXml>

...


Ayrıca Bakınız

GetSchemaData

...