Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Schema tanımı ekteki görseldeki şekildedir . İki kolon vardır "Id ve KurumAdi" , Id otomatik yönetilmektedir.

Code Block
languagexml
titleScript
linenumberstrue
 <FillSchemaWithXml
  Name="Gelen_Evrak_Kurumu"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/YeniKurumTanimi/Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

 

Code Block
languagexml
titleForm Verisi
linenumberstrue
  <formData>
	<YeniKurumTanimi>
		<Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
			<Template>
				<Id/>
				<KurumAdi/>
			</Template>
			<Data>
				<Template guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}">
				<Id/>
				<KurumAdi/>
				</Template>
				<Template guid="6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8">
					<Id>6c553a2f-d6ca-4a34-af89-54d0e2d41ac8</Id>
					<KurumAdi>Birlik1</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9">
					<Id>d26da8b0-6515-4289-a9e1-2772ce9678d9</Id>
					<KurumAdi>Hazine Müsteşarlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2">
					<Id>7a8f3072-fad4-415a-b567-1aa86db47ef2</Id>
					<KurumAdi>Mepa Pazarlama</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4">
					<Id>cd1baeda-3719-41d1-936e-fb47b1decbb4</Id>
					<KurumAdi>Merkez Bankası</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4">
					<Id>b78e1bc2-2919-4c13-b059-eacf26d3abb4</Id>
					<KurumAdi>Milli Reassürans</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8">
					<Id>40f36fbe-ad5c-463c-8797-1e66d8476ae8</Id>
					<KurumAdi>Sağlık Bakanlığı</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2">
					<Id>4691be6f-5b17-4fe2-bb66-d35167a142f2</Id>
					<KurumAdi>SGK</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc">
					<Id>fca47664-1057-43d7-b02f-4b93381936dc</Id>
					<KurumAdi>T.C. San.Tic.Bak. İç Tiç Gen.Müd</KurumAdi>
				</Template>
				<Template guid="1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809">
					<Id>1266e8f4-fc19-4ccc-8730-92b14fb63809</Id>
					<KurumAdi>Tarsim</KurumAdi>
				</Template>
			</Data>
		</Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim>
	</YeniKurumTanimi>
</formData>

Yukarıda yer alan form verisini çoklu olarak sisteme alacak kod parçası aşağıdaki gibidir. 

Code Block
languagexml
titleScript
linenumberstrue
 <FillSchemaWithXml
  Name="Gelen_Evrak_Kurumu"
  VariablePrefix=""
  XPath=""
  MasterDetailXPath="/*/YeniKurumTanimi/Gelen_Evrak_Kurumu_Tanim"
  DeletedRowsPath=""
  Repository="">
  <Columns />
  <Perform />
 </FillSchemaWithXml>

 

Ayrıca tekil kayıtlar için aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir. 

Code Block
languagexml
titleÖrnek Talep Raporu
linenumberstrue
    <FillSchemaWithXml Name="Talep" VariablePrefix="" XPath="Talep" MasterDetailXPath="" DeletedRowsPath="" Repository="">
     <Columns>
      <Column Node="" Name="Id">
       <Value Culture="" Target="None">$(InstanceId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="FormNo">
       <Value Culture="" Target="Integer">$(InstanceNumber)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="WorkItemId">
       <Value Culture="" Target="Guid">$(WorkItemId)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Baslatan">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Id</Value>
      </Column>
      <Column Node="Konu" Name="Konu" />
      <Column Node="Kategori" Name="Kategori" />
      <Column Node="AltKategori" Name="AltKategori" />
      <Column Node="FormTarihi" Name="FormTarihi" />
      <Column Node="TalepSorumlusu" Name="TalepSorumlusu" />
      <Column Node="" Name="Departman">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Departman</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Lokasyon">
       <Value Culture="" Target="Guid">eval::/*/Personel/Lokasyon</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="SurecAdimi">
       <Value Culture="" Target="None">$(PSurecAdimi)</Value>
      </Column>
      <Column Node="" Name="Durum">
       <Value Culture="" Target="None">$(PDurum)</Value>
      </Column>
     </Columns>
     <Perform />
    </FillSchemaWithXml>

 

Ayrıca Bakınız

GetSchemaData

SetVariable

...