Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Eylül Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Eylül 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • ILOG lisans hatası giderildi (Bug ID: 5608)

.net 4.7.2 framework' e geçildi

 (Versiyon 19115)