Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mayıs Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Mayıs 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Dosya ekleme kontrolüne resmin yüksek kalitedeki halini ekleme özelliği eklendi. (Task ID: 7088)

  • Bazı performans ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

  • Lokalizasyon ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

.net 4.7.2 framework' e geçildi

 (Versiyon 19087)