Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nisan Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Nisan 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Sisteme giren kullanıcının windows kullanıcısı ile giriş yapıp yapmadığı sistem kontrollerine eklendi. (Bug ID: 5056)

  • İş Akışı başlat ekranına ikinci bir kişi giriş yaptığında, bir önceki kullanıcının iş akış listesi gelme durumu düzeltildi.  (Bug ID: 5059)
  • Mobil İmza bulunmayan telefonlarla giriş işlemi için hata mesajı eklendi. (Task ID: 6018)
  • Session yenilemesindeki performans sorunları giderildi (Bug ID: 6071)
  • SMS ve Mobil İmza giriş seçeneklerinie Captcha kontrolü eklendi. (Task ID: 7011)
  • Raporlar sayfasında sağ tıklama ile açma sorunu düzeltildi. (Bug ID: 7028)

.net 4.7.2 framework' e geçildi

(Versiyon 19087)