Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Dosya eklerine kısıtlama yerleştirmek için ekteki gibi uzantı kısıtlamalarını ; ile ayırarak *.doc ile verebilirsiniz. 

Image Added