Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Form üzerinde şablon kimlik alanları eklenmesini sağlar. Varsayılan olarak dört adet kullanıcı bilgisini forma ve form verisine ekler. Ad Soyad, Sicil No, Yönetici Kimliği, İkinci Yönetici Kimliği.

Image Added