Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image kontrolü ile form içerisine sabit boyutlu bir resim ekleyebilirsiniz. Genellikle form içerisine logo vb. türden resimler eklemek için kullanılabilir.

 

Image Added