Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kimlik Seçimi kontrolü ile organizasyon ağacından bir kullanıcının bilgisini form verisinde saklayabilirsiniz.

Kimlik Seçimi Özellikleri

Değer Alanı : 

İçeriği Temizleme : 

Geriplan Rengi : 

Veri Haritalama

Yeni : 

Düzenle : 

Sil : 

Image Added