Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ebiflow3' ün Ocak 2019 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Devam eden işlerde formun kimden kime gittiği belli olmaması düzeltildi.(Bug ID: 4825)
  • Öncelik seçeneklerine Başlık alanı eklendi (Task ID: 4820)
  • Birden fazla workflow olduğunda süreç haritasının yanlış gelmesi düzeltildi. (Bug ID: 47834551)
  • Dosya kontrolündeki windows update ile gelen yükleme hatası düzeltildi. (Bug ID: 47514452)

    .net 4.7.2 framework' e geçildi