Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
  <EncryptionTask EncryptionKey="" EncryptionIV="" OperationType="Encrypt" UrlEncoded="False" />

Özellikler

TipAçıklama

EncryptionKey

İlgili key ile gizli bir biçimde şifrelemeyi sağlar.

EncryptionIV

 IV (Initialization Vector)
OperationType
Encrypt, Decrypt şifrelem ve geri alma işlemelri yapılır.

UrlEncoded

Url üreninden şifreleme

Örnekler

Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere Encript işlemleri sağlanır.

Code Block
languagexml
titleÖrnek
linenumberstrue
<EncryptionTask EncryptionKey="flowKey" EncryptionIV="flowKeyIV" OperationType="Encrypt" UrlEncoded="True">
 <StringConcat>
  <Evaluate Target="None" Culture="">/*/FlowInfo/SAPID</Evaluate>
  <Value>;</Value>
  <Evaluate Target="None" Culture="">/*/FlowInfo/SAPNO</Evaluate>
  <Value>;</Value>
  <Evaluate Target="None" Culture="">/*/Company/@code</Evaluate>
 </StringConcat>
</EncryptionTask>

Code Block
languagexml
titleDecrypt işlemi yaparak ilgili alanı bir node a veya değere alır.
linenumberstrue
<EncryptionTask EncryptionKey="3D6FAA7B-6523-431D-82A3-BAA0846687AD" EncryptionIV="3D6FAA7B-6523-431D-82A3-BAA0846687AD" OperationType="Decrypt" UrlEncoded="False">
 <Value>eval::/*/FlowInfo/SifreliAlan</Value>
</EncryptionTask>