Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kasım Geliştirmeleri Özeti

Ebiflow3' ün Kasım 2018 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

 • Mobil İmza ile giriş özelliği eklendi
 • Mobil uygulamalara bildirim özelliği eklendi.
 • EBYS parametrik alanlar eklendi.
 • Geliştirici arayünzdeki ILOG lisansının kaydı setup uygulmasına taşındı.
 • WorkItem ITask' ına delegasyon tipi eklendi
 • Süreç Geliştirme ekranında bir adımın termin seçeneği olmamasına rağmen termin oluyordu.
 • Nlog özelliği eklendi.

  .net 4.7.2 framework' e geçildi