Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aşağıdaki sorgu ile ilgili kişinin dokunduğu son bir yıldaki süreçleri görüntüleyebilirsiniz.

Code Block
languagexmlsql
titleSon bir yıla ait süreç adımı dokunmaları
linenumberstrue
select     
		wi.ProcessName as SüreçAdı,
		wi.Name as AdımAdı,
		count(1) as KullanımSayisi
from   	wflWorkItems wi left outer join 
		schPerson p on p.Id=wi.CompletedBy
where p.DisplayName='ERKAN YOLAÇ' 
and wi.BeginDate between DATEADD(YEAR,-1,getdate()) and getdate()
group by wi.ProcessName,wi.Name
order by 3 desc

 

select    

wi.ProcessName as SüreçAdı,

wi.Name as AdımAdı,

count(1) as KullanımSayisi

from   wflWorkItems wi left outer join

schPerson p on p.Id=wi.CompletedBy

where p.DisplayName='HÜSEYİN GÜLTEKİN'

and wi.BeginDate between DATEADD(YEAR,-1,getdate()) and getdate()

group by wi.ProcessName,wi.Name

order by 3 desc