Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ebiflow3' ün Temmuz 2018 sürümüne ait önemli güncellemeler ve geliştirmeler şu şekildedir.

  • Admin raporları ile ilgili stil düzenlemeleri ve raporların performans iyileştirmeleri yapıldı.
  • Devops için geliştirmeler yapıldı.
  • Transfer edilen formlarda iş sonrası script atanan kullanıcının gelmemesi düzeltildi.
  • Kod analizi ve performansı yapıldı
  • Form üzerinden resmi indir butonu resim formatını doğru indirmesi sağlandı.
  • İş akışı ana menünün yetki seviyesine göre görüntülenme özelliği eklendi.
  • Bazı performans iyileştirmeleri yapıldı

 (Versiyon 18822)