Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Süreç oluşturduktan sonra oluşturulan süreç alanı sağ tıklanarak İçeri Al alanı tıklanır. Tıklama işleminden sonra uzantısı (process) olan süreç seçilerek. Versiyon numarası girilip Tamam alanı tıklanarak Süreç İçe Aktarma işlemi tamamlanır. 

...