Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

5-Özellikler bölümünde detaylı olarak açıklanan alanlarla oluşturulmuş örnek konfigurasyon aşağıdadır. Burada adnan.senses EBIFlow kullanıcısı TATLISES ECZACIBASI domainine bağlı ibrahim john.tatliseswick e-posta adresine gelmiş e-posta sonrası process bölümünde verilmiş Id ye sahip süreci wflProcess tablosundan bularak süreci başlatacak.Eğer process e süreç Id si verilmeseydi defaultProcess de bulunan süreç çalıştırılacaktı. 

Code Block
languagexml
titleÖrnek mailReader konfigürasyonu
linenumberstrue
<mailReader interval="60" sessionUser="adnanjohn.senseswick" defaultProcess="82B6D98B-D29D-4DF7-9DF5-F0A1D39C3F13">
  <servers>
   <server url="https://owa.eczacibasisirketdomain.com.tr/EWS/Exchange.asmx" autoDiscoverUrl="" type="Exchange2007_SP1" 
       user="ibrahimjohn.tatliseswick" password="epostasifresi" domain="TATLISESECZACIBASI" 
       timeout="0" process="82B6D98B-D29D-4DF7-9DF5-F0A1D39C3F13" maxitems="5" requestedHeaders="X-Originating-IP;Return-Path;X-MS-Exchange-Organization-AuthSource"/>
  </servers>
</mailReader> 

...

 AdÖzellik
 email

e-posta içerik bilgilerinin tutulduğu bölümdür.

Adözellik
sendergönderen kişi bilgisini tutar
recepientsAlıcı bilgilerini çoklu olarak tutar receipt yolu altında tutar.
infosbilgi verilerini info altında çoklu olarak tutar.
headersistediğimiz başlık bilgilerini header altında name ve value olacak şekilde çoklu olarak tutar
subjectkonu bilgisini tutar.
bodyiçerik bilgisini hmtl olarak tutar.
 FileUploadInfo

 Ek dosya bilgilerinin tutulduğu bölümdür.File yolu altında tutar.

AdÖzellik
FileNameDosya ismini tutan alandır
IdDosyanın veri tabanına bırakıldığı Id değeridir
WorkItemIdİlgili iş adımının Id değeridir
OwnerDosyayı yükleyen kişinin bilgisi burada tutulur
HashDosyanın Hash değeri
Hash256Dosyanın Hash256 değeri
DateDosya yüklenme tarihi
ContentTypeİçerik tipi

 

Kullandığımız örnek süreçte bulunan test maili için gelen veri xml aşağıdaki gibidir. 

Code Block
languagexml
linenumberstrue
<serviceData>
 <email>
  <sender>orhan<sender>john.pamuk@pamukwick@eczacibasi.com.tr</sender>
  <recepients>
   <recepient>ibrahim<recepient>john.tatlises@tatliseswick@eczacibasi.com.tr</recepient>
  </recepients>
  <infos/>
  <headers>
   <header>
    <name>X-Originating-IP</name>
    <value>[10.10.10.10]</value>
   </header>
   <header>
    <name>Return-Path</name>
    <value>null</value>
   </header>
   <header>
    <name>X-MS-Exchange-Organization-AuthSource</name>
    <value>TAT13MBX01.tatliseseczacibasi.com.tr</value>
   </header>
  </headers>
  <subject>Merhaba bu bir testtir</subject>
  <body>
   <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)" />
   </head>
   <body lang="TR" link="#0563C1" vlink="#954F72">
    <div class="WordSection1">
     <p class="MsoNormal">
      <span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:TR">
       Merhaba,<o:p></o:p>
      </span>
     </p>
     <p class="MsoNormal">
      <span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:TR">
       <o:p>&nbsp;</o:p>
      </span>
     </p>
     <p class="MsoNormal">
      <span style="color:#1F497D;mso-fareast-language:TR">
       Bu bir testtir.
       <o:p></o:p>
      </span>
     </p>
     </p>
    </div>
   </body>
  </body>
 </email>
 <FileUploadInfo>
  <File>
   <FileName>EmailMessage.eml</FileName>
   <Id>2db442cb-c4f5-44e3-9a6e-1be1a2a6a9d1</Id>
   <WorkItemId>7bdc9cb4-8496-47c7-939a-97bf34a4b5c4</WorkItemId>
   <Owner display="ORHANJOHN PAMUKWICK">d93094cf-efc2-43e5-af4f-5841bd06872b</Owner>
   <Hash>m/EPDgGCWMwshiTk2aQwJ8pVTEI=</Hash>
   <Hash256>EnHpvlFTGPH7D0ECwj9VpUDwgnwf/bAoWffJ72pynDA=</Hash256>
   <Date>2017-03-11 21:16:15Z</Date>
   <ContentType>message/rfc822</ContentType>
  </File>
  <File>
   <FileName>Lahmacun<FileName>Ekli FiyatlarıDsya.pptx</FileName>
   <Id>cbac7b2a-1252-41b8-a3e7-3556e63268e2</Id>
   <WorkItemId>7bdc9cb4-8496-47c7-939a-97bf34a4b5c4</WorkItemId>
   <Owner display="ORHANJOHN PAMUKWICK">d93094cf-efc2-43e5-af4f-5841bd06872b</Owner>
   <Hash>40SwGiVxqA8Zx7iqMKrAs6c5z2o=</Hash>
   <Hash256>DHYsheglT+OXYzYsflHMA6ZymdpFKXDJpR6IU5vj0PI=</Hash256>
   <Date>2017-03-11 21:16:16Z</Date>
   <ContentType>application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation</ContentType>
  </File>
 </FileUploadInfo>
</serviceData>

...