Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sistem içerisindeki akışları diğerlerinden izole etmek amacıyla kütüphaneleri kullanabilir, kütüphaneler üzerinde yetkilendirme yapabilirsiniz.

  • Kütüphaneler süreçleri gruplayarak izolasyon imkanı sağlar.
  • Aynı sunucuda birden fazla organizasyonun çalışmasına imkan verir.
  • Kullanıcıların erişimi için yetkilendirilebilir.
  • Sınırsız adette kütüphane tanımlanabilir.