Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False oalrak set edilir. 

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
<WriteLine Path="" Append="">
   <Value Culture="" Target="None" />
</WriteLine>

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 PathYazılacak dosyanın .bat yolunu gösterir.
 AppendDosya sonuna ekleme için True, diğer durumlarda False olarak belirlenir.

Örnekler

NewLine isimli Value değerini alarak dosyayolu uzantısına ekleyerek (Append) ederek yazar. 

Code Block
languagexml
titleDosya yükleme örneği
linenumberstrue
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
 <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>

 

Dosyada içerik değiştirme örneği 

Code Block
languagexml
titleOkuma yazma ve yükleme örneği
linenumberstrue
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
<Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[concat("C:\Windows\Temp\",/*/Dosyalar/DosyaAdi)]]></Evaluate>
</SetVariable>
<ReadLines Path="$(DosyaYolu)" LineVariable="$(Line)" Into="." TemplatePath="" Encoding="UTF-8">
<SetVariable Name="$(ParseLine)">
 <Value Culture="" Target="Bool">True</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
 <StringReplace OldValue="#HedefIBANNo#" NewValue="$(RecIBANNo)">
	<Value Culture="" Target="None">$(Line)</Value>
 </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
 <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(/*/Dosyalar/Line,'çÇğĞıİöÖşŞüÜÂ','cCgGiIoOsSuU ')]]></Evaluate>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
 <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>
</ReadLines>


<SetVariable Name="$(BatYolu)">
	<Value Culture="" Target="None">eval::concat("C:\Windows\Temp\", /*/Baslatan/FormNo, ".bat")</Value>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
	<StringConcat>
		<Value Culture="" Target="None">"c:\PDF\ChangeEncoding.exe"</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
   </StringConcat>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
    <Value Culture="" Target="None">xcopy "G:\Ebiflow\Payment Templates\Template_files" "C:\Windows\Temp" /s /y /r /i /q</Value>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
    <StringConcat>
       <Value Culture="" Target="None">"C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\wkhtmltopdf.exe"</Value>
       <Character Type="Space" />
       <Value Culture="" Target="None">file:///</Value>
       <StringReplace OldValue="\" NewValue="/">
       	<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
       </StringReplace>
       <Character Type="Space" />
       <StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf">
        <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
       </StringReplace>
       <Character Type="Space" />
       <Value Culture="" Target="None">-q</Value>
    </StringConcat>
</WriteLine>
<Command TimeOut="10000" UserName="" Password="" Domain="">
 	<Value Culture="" Target="None">$(BatYolu)</Value>
 </Command>
<SetVariable Name="$(Content)">
	<Value Culture="" Target="None">application/pdf</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
	<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
		<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(DosyaAdi1)">
	<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
  	 <Value Culture="" Target="None">$(DosyaAdi1)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>

<SetVariable Name="$(FileId)">
  <UploadFile Id="$(WorkItemId)" FilePath="$(DosyaYolu1)" Name="$(DosyaAdi1)" ContentType="$(Content)" FileHashPath="/formData/Dosyalar/Details/Template/Hash" />
</SetVariable>

 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value