Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Organizasyon yapısında "Birinci Yönetici", "İkinci Yönetici" veya buna benzer hiyerarşik sınıflandırmalar mevcut ise bu yöneticileri kolaylıkla ekleyebiliriz. Client uygulamasında bu konu ile ilgili hazır şablonlar mevcuttur.

 

Birinci Yönetici

Başlatan kullanıcının "Birinci Yönetici"si için hazır şablon kullanılabilir :

...

Kullanılan şablon kod editöründe aşağıdaki bloğu ekler : 

Code Block
languagexml
titleScript
linenumberstrue
<Script Name="">
 <FindUser Property="RegistryNumber">
  <User Property="ManagerRegistry" Culture="" Index="0">
   <Value Culture="" Target="None">$(Initiator)</Value>
  </User>
 </FindUser>
</Script>

...

İkinci Yönetici

Başlatan kullanıcının "İkinci Yönetici"si için hazır şablon kullanılabilir :

...