Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titleSentaks
linenumberstrue
 <AddWatermark Id="$(FileId)" Name="$(FileName)" FileXPath="/*/DosyaEkleri/Details" Node="/*/Const/PdfOnayAciklama" Position="Last" NewFileId="$(NewFileId)">
  <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None"><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <base href="$(EBIFlowUrl)" />
   </head>
   <body>
          Süreç onaylanmıştır. 
        </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet></Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
  </Transform>
 </AddWatermark>


Özellikler


AdıAçıklama

IdSşstemde yüklü olan pdf dosyasının wflFiles da bulunan Id değeri

NameYeni yaratılacak dosyanın ismi

FileXPathYazılacak olan dosyanın sistemdeki yeri

Node

Position

Last için son sayfa

First için ilk sayfa 


NewFileIdYeni dosyaya NewGuid ile yeni bir guid id si veriyoruz. Yeni veya Örnekler

Html olarak görsellerle birlikte dosyaya onaylandı veya ek imza görüntüleri veya karekodlar eklenebilir. 

Code Block
languagexml
titleOkuma yazma ve yükleme örneği
linenumberstrue
 <SetVariable Name="$(FileId)">
  <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/ContractDocument/Details/Template[1]/Id]]></Evaluate>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(FileName)">
  <StringConcat>
   <Value Culture="" Target="None">QR_</Value>
   <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/ContractDocument/Details/Template[1]/FileName]]></Evaluate>
  </StringConcat>
 </SetVariable>
 <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
  <Value Culture="" Target="None" />
 </SetVariable>
 <If>
  <Then>
   <Condition>
    <Or>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">3</Value>
     </Equals>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">5</Value>
     </Equals>
    </Or>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Damgaİlgili vergisisorumluluk karşı tarafıntarafa sorumluluğundadıraittir.]]></Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Then>
  <Else>
   <Condition>
    <Equals>
     <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
     <Value Culture="" Target="None">2</Value>
    </Equals>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Damgaİlgili vergisisorumluluk yarıkarşı yarıyatarafa ödenmiştiraittir.]]></Value>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition>
    <Or>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">1</Value>
     </Equals>
     <Equals>
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/Counterparty]]></Evaluate>
      <Value Culture="" Target="None">4</Value>
     </Equals>
    </Or>
   </Condition>
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <StringConcat>
      <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Damga vergisiİlgili]]></Value>
      <Character Type="Space" />
      <String Format="#,#" Culture="tr-TR">
       <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/RevenueStamps]]></Evaluate>
      </String>
      <Character Type="Space" />
      <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[TL tutarındaki]]></Value>
      <Character Type="Space" />
      <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[/*/RevenueStamps/SequenceNo]]></Evaluate>
      <Character Type="Space" />
      <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[seri numarası ile Eczacıbaşı kuruluşu tarafından ödenmiştir.]]></Value>
     </StringConcat>
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
  <Else>
   <Condition />
   <Perform>
    <SetVariable Name="$(RevenueStampsText)">
     <Value Culture="" Target="None" />
    </SetVariable>
   </Perform>
  </Else>
 </If>
 <Set Node="/*/RevenueStamps/Note">
  <Value Culture="" Target="None">$(RevenueStampsText)</Value>
 </Set>
 <Delete Node="/*/WaterMarked/Details/Template" />
 <AddWatermark Id="$(FileId)" Name="$(FileName)" FileXPath="/*/WaterMarked/Details" Node="" Position="Last" NewFileId="">
  <Transform Data="::/*" ReturnType="OuterXml">
   <StyleSheet>
    <Value Culture="" Target="None"><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <base href="$(EBIFlowUrl)" />
    <style type="text/css">

    .content {
      position: relative;
      height: 90%;
    }

    #imza {
      position: absolute; 
      width:100%;
 
     
    }
     .tableGenel {
         
          font-size: 1em;       
               
               padding-top: inherit;             
               
               
        }
            .tableGenel td {           
           padding: 8px;
               text-align: left;            
           font-size: 1em;                    
          
                  
        }
    .bodystyle {
      font-family: "Arial",serif;
      margin: 0;
    }
            
  </style>
    <script type="text/javascript" src="http://ebsozlesmetst.eczacibasi.com.tr/bpm/assets/app/qrcode.min.js" />
   </head>
   <body class="bodystyle">
    <div class="content">
     <div id="imza">
      <table align="center" class="tableGenel">
       <tr>
        <xsl:for-each select="/*/Signatures/List/Signature">
         <td>
          <table>
           <tr>
            <td>
             <xsl:value-of select="CommonName" />
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td>
             <xsl:value-of select="Title" />
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td>
             <div>
              <xsl:attribute name="id">
               <xsl:value-of select="@guid" />
              </xsl:attribute>
             </div>
             <script type="text/javascript">
                      var qrcode = new QRCode('<xsl:value-of select="@guid" />', { text: '<xsl:value-of select="Link" />', width: 128, height: 128, colorDark: "#000000", colorLight: "#ffffff", correctLevel: QRCode.CorrectLevel.H });
                    </script>
            </td>
           </tr>
          </table>
         </td>
        </xsl:for-each>
       </tr>
      </table>
      <table>
       <xsl:for-each select="/*/Signatures/List/Signature">
        <tr>
         <td>
          <xsl:value-of select="CommonName" /> tarafından <xsl:value-of select="SigningTime" /> tarihinde e-imzalanmıştır.</td>
        </tr>
       </xsl:for-each>
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="/*/RevenueStamps/Note" />
        </td>
       </tr>
      </table>
      <div id="qrcode" />
      <br />
     </div>
    </div>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet></Value>
   </StyleSheet>
   <Arguments />
  </Transform>
 </AddWatermark>

...