Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titleFormscript içerisine yerleştirilecek kod örneği -1
linenumberstrue
  <SetVariable Name="$(FormPassword)">
      <Value Culture="" Target="None">TEST</Value>
  </SetVariable>
Info

$(FormPassword) özel bir isimlendirmedir ve bu set edilmediğinde form daki şifreleme seçeneği çalışmayacaktır.