Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebiflow bileşenlerin düzenli olarak yedeklenmesi gerekmektedir.

Uygulama dosyalarının bulunduğu dizinin yedeklenmesi;


Örnek;

backup.bat

set RELEASEID=13186 
xcopy D:\EbiFlow\Release\*.* D:\EbiFlow\Yedek_%RELEASEID%\ /S /E


Veri tabanının yedeklenmesi; 
Örnek;

BACKUP DATABASE [EBIFLOWDB] TO DISK = N'D:\SQLBACKUP\mssql\SQLBACKUP\EBIFLOWDB.bak' WITH NOINIT , NOUNLOAD , NAME = N'EBIFLOWDB backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT


Diğer geliştirme ve Değişikliklerin yedeklenmesi; 
HR Entegrasyonu veya dış sistemlere erişim için yapılmış geliştirmelerin yedeklenmesi gerekmektedir.

  • No labels