Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XSLT(Extensible Stylesheet Language Transformations, Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri), XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar.


Bazı örnek XSLT transform scriptleri

  • No labels