Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Dosya yazma işlemi için kulalnılır. Append özellikliği ekleme için True veya False oalrak set edilir. 

Sentaks
<WriteLine Path="" Append="">
   <Value Culture="" Target="None" />
</WriteLine>

 

Özellikler

 AdıAçıklama
 PathYazılacak dosyanın .bat yolunu gösterir.
 AppendDosya sonuna ekleme için True, diğer durumlarda False olarak belirlenir.

Örnekler

NewLine isimli Value değerini alarak dosyayolu uzantısına ekleyerek (Append) ederek yazar. 

Dosya yükleme örneği
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
 <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>

 

Dosyada içerik değiştirme örneği 

Okuma yazma ve yükleme örneği
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
<Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[concat("C:\Windows\Temp\",/*/Dosyalar/DosyaAdi)]]></Evaluate>
</SetVariable>
<ReadLines Path="$(DosyaYolu)" LineVariable="$(Line)" Into="." TemplatePath="" Encoding="UTF-8">
<SetVariable Name="$(ParseLine)">
 <Value Culture="" Target="Bool">True</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
 <StringReplace OldValue="#HedefIBANNo#" NewValue="$(RecIBANNo)">
	<Value Culture="" Target="None">$(Line)</Value>
 </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(NewLine)">
 <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[translate(/*/Dosyalar/Line,'çÇğĞıİöÖşŞüÜÂ','cCgGiIoOsSuU ')]]></Evaluate>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(DosyaYolu1)" Append="True">
 <Value Culture="" Target="None">$(NewLine)</Value>
</WriteLine>
</ReadLines>


<SetVariable Name="$(BatYolu)">
	<Value Culture="" Target="None">eval::concat("C:\Windows\Temp\", /*/Baslatan/FormNo, ".bat")</Value>
</SetVariable>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
	<StringConcat>
		<Value Culture="" Target="None">"c:\PDF\ChangeEncoding.exe"</Value>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
   </StringConcat>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
    <Value Culture="" Target="None">xcopy "G:\Ebiflow\Payment Templates\Template_files" "C:\Windows\Temp" /s /y /r /i /q</Value>
</WriteLine>
<WriteLine Path="$(BatYolu)" Append="True">
    <StringConcat>
       <Value Culture="" Target="None">"C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\wkhtmltopdf.exe"</Value>
       <Character Type="Space" />
       <Value Culture="" Target="None">file:///</Value>
       <StringReplace OldValue="\" NewValue="/">
       	<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
       </StringReplace>
       <Character Type="Space" />
       <StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf">
        <Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
       </StringReplace>
       <Character Type="Space" />
       <Value Culture="" Target="None">-q</Value>
    </StringConcat>
</WriteLine>
<Command TimeOut="10000" UserName="" Password="" Domain="">
 	<Value Culture="" Target="None">$(BatYolu)</Value>
 </Command>
<SetVariable Name="$(Content)">
	<Value Culture="" Target="None">application/pdf</Value>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(DosyaYolu1)">
	<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
		<Value Culture="" Target="None">$(DosyaYolu1)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>
<SetVariable Name="$(DosyaAdi1)">
	<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
  	 <Value Culture="" Target="None">$(DosyaAdi1)</Value>
  </StringReplace>
</SetVariable>

<SetVariable Name="$(FileId)">
  <UploadFile Id="$(WorkItemId)" FilePath="$(DosyaYolu1)" Name="$(DosyaAdi1)" ContentType="$(Content)" FileHashPath="/formData/Dosyalar/Details/Template/Hash" />
</SetVariable>

 

Ayrıca Bakınız

SetVariable

Value

 • No labels