Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Belirlenen tipteki iş adımlarının listesini üretir.

Sentaks
 <WorkItem Type="Previous" IncludeChildren="False" Instance="" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
InstanceAdıma bağlı olan formun  tekil belirleyicisidir.
Type (Previous)Belirtilen iş adımındaki bir önceki adımı listeler
Type (Initiator)Belirtilen iş adımındaki akışı başlatan adımı listeler
Type (Waiting)Belirtilen iş adımındaki açık olan adımı listeler
Type (Completed)Belirtilen iş adımındaki tamamlanmış olan adımı listeler
Type (Deadlined)Belirtilen iş adımındaki termin süresi dolmuş olan adımı listeler
Type (All)İş adımlarının listeler

Örnekler

1. Aşağıdaki örnek "AktifWorkItemId" iş adımındaki açık olan adımları listeler.

 

Örnek
<WorkItem Type="Waiting" IncludeChildren="False" Instance="">
  <Value Culture="" Target="Guid">eval::AktifWorkItemId</Value>
</WorkItem>

 

2. Aşağıdaki örnek "Waiting" statüsünde olan iş adımlarını ilerletir.

Örnek
 <ForEach Node="TeklifToplamaAltAkisi/SubWorkflows/WorkflowStartInfo">
  <ProcessWorkItem Action="Sonlandır">
   <WorkItem Type="Waiting" IncludeChildren="False" Instance="">
    <Value Culture="" Target="Guid">eval::AktifWorkItemId</Value>
   </WorkItem>
  </ProcessWorkItem>
 </ForEach>

 • No labels