Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Belirlene koşula göre bir döngü içerisinde komutları çalıştırır. Condition bölümünde verilen koşul(lar)a göre Perform bölümündeki script işlemlerini çalıştırır.

Not: While döngüsünde koşulların sonsuz döngüye girmemesi için dikkat edilmelidir. Gerekirse Break komutu ile belirli bir döngü sayısında While döngüsünden çıkılabilir.

Sentaks
<While>
  <Condition>
    <Expression/>
  </Condition>
  <Perform>
    <Expression/>
  </Perform>
</While>

Condition bölümünde döngü sayısı 5 ten küçük olduğu sürece while döngüsü çalışır, perform bölümünde Loopcount değişkeninin değeri 1 arttırılır.

Örnek 1
<SetVariable Name="$(LoopCount)">
  <Value Target="Integer">0</Value>
</SetVariable>
<While>
  <Condition>
   <Less>
     <Value>$(LoopCount)</Value>
     <Value Target="Integer">5</Value>
   </Less>
  </Condition>
  <Perform>
   <SetVariable Name="$(LoopCount)">
     <Math Operator="Add">
      <Value>$(LoopCount)</Value>
      <Value Target="Integer">1</Value>
     </Math>
   </SetVariable>
  </Perform>
</While>
<Value>$(LoopCount)</Value> 

Condition bölümünde döngü sayısı 10 ten küçük olduğu sürece while döngüsü çalışır, perform bölümünde Loopcount değişkeninin değeri 1 arttırılır. Ayrıca döngü sayısı 5 olduğunda While döngüsünden Break komutu ile çıkış yapılır.

Örnek 2
<SetVariable Name="$(LoopCount)">
  <Value Target="Integer">0</Value>
</SetVariable>
<While>
  <Condition>
   <Less>
     <Value>$(LoopCount)</Value>
     <Value Target="Integer">10</Value>
   </Less>
  </Condition>
  <Perform>
   <SetVariable Name="$(LoopCount)">
     <Math Operator="Add">
      <Value>$(LoopCount)</Value>
      <Value Target="Integer">1</Value>
     </Math>
   </SetVariable>
   <If>
     <Then>
      <Condition>
        <Equals>
         <Value>$(LoopCount)</Value>
         <Value Target="Integer">5</Value>
        </Equals>
      </Condition>
      <Perform>
        <Break />
      </Perform>
     </Then>
   </If>
  </Perform>
</While>
<Value>$(LoopCount)</Value> 
 • No labels